V Evropě dnes existuje široká škála situací a okolností, kdy se texty extremistů staly silným a destruktivním nástrojem používaným náboženskými fanatiky, teroristy a těmi, kteří se hlásí k radikálním politickým názorům, k radikalizaci zranitelných skupin mladých lidí. Ve skutečnosti je zřejmé, že se výskyt situací a okolností, kdy dochází k radikalizaci, zvyšuje při každém hospodářském útlumu;  jakémkoli incidentu rasové nenávisti nebo homofobního zneužívání; každé nové přistěhovalecké nebo uprchlické krizi.

Konsorcium projektu CONCORDIA zahrnuje 8 partnerů z 8 členských států. Projekt je veden organizací Jugendförderverein Parchim / Lübz e. V. z Německa, která je podporována Asociatia pentru Educatie Si Dezvoltare Durabila z Rumunska; Die Kärntner Volkshochschulen z Rakouska; Centrem Inspirace z České republiky; Future In Perspective z Irska; Etudes Et Chantiers Corsica z Francie; SYNTHESIS Centre for Research and Education z Kypru a Innoventum Oy z Finska. 

Zatímco je obecně známo, že dospívání může být obzvláště náročné pro některé mladé lidi, v drtivé většině případů problémy, které vznikají v tomto období, jsou přechodného charakteru a s dostatečnou podporou jsou tito mladí lidé schopni se úspěšně vyrovnat se všemi nástrahami. Tyto problémy u některých mladistvých přetrvávají a jsou často dále umocněny nedostatkem pozitivních vzorů a pocity odcizení od svých vrstevníků.  Pro tuto skupinu zranitelných mladých lidí může být cesta k inkluzivnímu a plnohodnotnému životu poněkud nejasná.  Studijní neúspěchy nejčastěji vedou k sociálnímu vyloučení a mnohostranného znevýhodnění a v malém počtu případů mladí lidé a dospívající, kteří stojí na okraji společnosti a ekonomiky, jsou přitahováni k extremistickým skupinám pomocí falešných slibů založených na neonacistické ideologii nebo ideologii Islámského státu.

Je jednoznačné, že ustanovením sítě “The Radicalization Awareness Network (RAN)“ Evropskou komisí, není boj proti terorismu a násilnému extremismu jen otázkou použití doplňkových bezpečnostních opatření. Je rovněž požadováno, aby veřejně činné orgány vypracovaly intervence, které na prvním místě  zabrání lidem zapojit se do násilných extremistických akcí, nebo je přesvědčí, aby odmítli ideologie podporující násilí.  Klíčová je podpora profesionálních pracovníků v předních liniích pracujících se zranitelnou mládeží s cílem snížení dopadu násilného extremismu. Podle slov Cecilie Malmström, komisařky EU pro vnitřní záležitosti, „žádná země není ušetřena metly násilného extremismu, ale stále příliš málo členských států EU čelí této rostoucí hrozbě. Potřebujeme silné preventivní opatření proti extremismu ve všech jeho formách.“

Sociální sítě na internetu jsou nová „nároží“, kde se mladí lidé "setkávají" a tam také nově vzniká kultura „virtuálního světa“, která zasahuje celou Evropu, jak počty občanů patřící do on-line virtuální komunity rostou. Problémy, které existují v reálném světě; šikana; rasismus; xenofobie; stigmatizace; apod. jsou na denním pořádku ve virtuálním prostředí a nadále jejich míra exponenciálně poroste.  Internet je jako moderní den na “Divokém západě”, kde je jakékoli chování nebo jednání věrohodné a přítomné.  V rámci tohoto virtuálního vesmíru existují rozšiřující se úseky, které byly kolonizovány politickými a kvazi-náboženskými fanatiky, jejichž cílovou skupinou je zranitelná evropská mládež.

Mají-li pracovníci v předních liniích odrazit tuto postupující hrozbu, potřebují nástroje, zdroje a odbornou přípravu. V dnešní době je třeba bojovat o srdce a mysl mladých lidí současně na několika úrovních ve skutečném i virtuálním prostředí v každé zemi Evropy a všichni odborníci pracující se zranitelnou skupinou mladých lidí potřebují jak souvislé inovativní odborné vzdělávání a výcvik, tak i přístup k multimédiím, pokud mají úspěšně čelit rostoucímu výskytu radikalizace mezi domorodými, migrujícími a rozšiřujícími se uprchlickými komunitami mladých lidí v rámci Evropy. 

Výstupy projektu

28.02.17

Summary Research Report

28.02.18

Training Curriculum

28.02.18

Media Content Tool-kit

31.08.18

E-learning Portal

28.02.18

On-line Observatory

30.06.18

Policy Paper

Dissemination

Workshops